Kur'an kurslarına Danıştay vizesi

Kur'an kurslarına Danıştay vizesi
Kur'an kurslarına öğrencilerin haftada 5 gün gitmesine vize çıktı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz aylarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılacak Kur'an kurslarına öğrencilerin haftada 5 gün gitmesine vize verdi. Yapılan yönetmelik değişikliği ile Kur'an kurslarına haftada 3 gün yerine 5 gidilmesinin önü açılmıştı. Yönetmeliğin iptali yönünde yapılan başvuru, Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedilmişti. Kurul da Daire'nin kararının onanmasına oyçokluğu ile karar verdi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği'nin 32. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki 'üç günü' ifadesinin 'beş günü' şeklinde değiştirilmesine ilişkin Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen ve davanın reddine ilişkin kararın onanmasına hükmetti.

Bu kararla, yönetmelik de yapılan değişikliğin iptali talebinin reddi kesinleşmiş oldu. İptali istenen yönetmelik maddesi şöyle:

“Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5 inci sınıfını tamamlayan öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır. Ancak, bu kursların süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz.”

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, daha önce Anayasa Mahkemesi'ne maddenin iptali yönünde başvuruda bulunulmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesi bu konuda henüz bir karar vermediği için kurul, davayı açan Eğitimciler Birliği'nin yaptığı temyiz başvurusunu gündemine alarak kararını verdi. Oy çokluğu ile alınan kararda 16 Danıştay üyesi, Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği kararın onanması yönünde kullandı, 13 üye de kararın bozulmasını istedi.

Bu kararın ardından yaz aylarında Kur'an kurslarına haftanın beş günü gidilmesinin önü açılmış oldu.
  • talib
  • 2.370

Konular