pervane...Lâlim lâlezârında lâlelerle
Melâlim lâl renginde hâlelerle
Hilâlim helâldir tüm nalelerle
Durmam dönerim hep pervânelerle
Lâlinle melâlim hilâline helâldir
Bütün nâlelerim yüzünün hâlesinde
Yorgun yorgun yorgun bir pervaneyim…
  • dilbeste
  • 3.611

1 yorum

pervane...

Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi, yaka gider
Garip gönlüm bu sevdayı
Çeke geldi, çeke gider

Kâr etti firak canıma
Aşık oldum sultanıma
Aşk zincirin dost boynuma
Taka geldi, taka gider

Sadıklar durur sözunde
Gayri görünmez gözüne
Bu gözlerim dost yüzüne
Baka geldi, baka gider

Bülbül eder ah-u figân
Hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm her an
Hakk'tan geldi Hakk'a gider

Arada olmasin nasi
Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Aka geldi, aka gider

Miskin Yunus'un sözleri
Efgan eder bülbülleri
Dost bahçesinin gülleri
Koka geldi, koka gider


YUNUS EMRE

22.11.2007 - dilbeste

Konular