islamiyet ne zaman başladı

İSLAMIN BAŞLANGICI

Din Allah’ındır, Şeriatlar anlatılırken; o şeriatı tebliğ eden peygamberin ismi ile anlatılır, Şeriatı Muhammediyye, Şeriatı İseviyye, Şeriatı İbrahimiyye, o İbrahim a.s. ın tebliğ ettiği şeriattır. Onların tebliğ ettiği şeriatın ismidir ama din islamdır. Kuranı kerimde, kaç tane Müslim kelimesi, asabı kiramdan olmayan zat hakkında geçiyor, hiç baktılar mı? Hala Müslümanlık Hz. Muhammedle başlamıştır diyenler, peygamberler hakkında onlar müslümandır diyor Cenabi Hak Müslim kelimesiyle, İshaklar, Yakuplar, a.s. Efendilerimiz, Havariyun hazaratı nahnu ( onlar) müslimin diyorlar Müslim kelimesiyle üstelik demekki, bunu öğreneceğiz, şu artık, çünkü emin olun birçok yanlışlıklara mani olup, çok önemli bir anahtardır.
İslamın Muhammed a.s. la değil, Hz Âdemle başlamış olduğunu bilmiş olmak, çok problemi çözer. Çok yanlışlıkları halleder. O zaman bazı terbiyesizliklerden de kurtuluruz.
Mesela Resurullah efendimizin ebeveynine karşı yapılan, terbiyesizlikler, özellikle Arap kardeşlerimizin, din kardeşimiz ehli kıbledir kâfir diyemeyiz. Ama çok terbiyesizlik yapıyorlar, ebeveyni Resurullah hakkında. Âmine validemiz ve Hz. Abdullah hakkında, çok büyük terbiyesizlik yapıyorlar. Estağfurullah kâfir diyorlar. Bilmiyorlar, Resurullah efendimizin, babası, babası, babası, babası, babası hiç puta tapmamıştır. Hiç kâfir yoktur içlerinde
Hiç yoktur, hepsi haniftir. Hz.Abdullah’ta haniftir, Hz. Muttalip de Haniftir. Hz. Haşim de haniftir. Hiç puta tapmamıştır. Hanif bir babanın, putperest bir oğlu olurmu, o günkü toplumda oluyordu. O günkü toplumun şartları içinde konuşmak lazımdır, Abdullah Hz.leri hanifti ama ebu lehep putperest ti.
Resurullah Efendimizle islamın başlamadığını, Hz Âdemle başladığını bilmek birçok meselenin çözümü için çok önemli bir anahtardır. Bir kere bu anahtar elmizde dursun bir, ikincisi, Bilmek lazımdır ki Allah indinde din islamdır. Ayeti kerimesi gereğince, Allah indinde din bir tanedir o da islamdır. Zaten mantıkda bunu icab ettir, bir tane Allahın on tane dini olmaz. Allah bir din birdir bitti bu kadar. Dinin sahibi Allah olduğuna göre; bunu Hz. İnsandan peygamberler vasıtasıyla, İnsandan peygamberler vasıtasıla, çünkü mefuz size kendi içinizden peygamberler gönderdim. Mefuz tayin edilen demek değildir, içinizden çıkan demektir. Bahsettiği peygamberler vasıtasıyla, yeryüzünde kendisine halife olarak yarattığı Hz. İnsana dini vermiştir. Din insana aittir. Kılın çaputun eşyanın televizyonun otomobilin zamanın takvimin paranın dini olmaz. Din insanın olur. Paranın dini imanı olmaz demişler elbette olmaz çünkü para bir vasıtadır, insan vasıta değildir. İnsan Allahın gayesidir. Halifetullah sıfatımızı bir anlasak, kendi kıymetimizi anlayacağız. Ve emin olun o zaman kendimize yakışmayan hallerden vaz geçeceğiz.
İnsan Allahın gayesidir, İnsan Allahın şöyle gayesidir, yeryüzünü niye yarattı, kâinatı niçin yarattı, İnsanı var etmek için. Peki, insanı niye yarattı; Hz. Allah kendisi söylüyor her şeyi sizin için sizi de kendim için yarattım diyor. Kendim için demek ne demek; gayemsiniz demek. Hz İnsana; yeryüzünü size musahhar kıldım diyor kuranı kerimde. Başka varlığa demiyor, dolayısıyla insan gaye mahlûktur. Diğer bütün yaratıklar insan içindir din de insan içindir.
Kaynak: Ö.Tuğrul İnançer Hoca efendinin sohbetinden Ramazan Kalaycı (tevhit06) tarafından derlenmiştir.