Kitaba ortak kosmamak Müslümanlık gereğidir.

[FONT=Book Antiqua][SIZE=4][B]2-Bakara-22. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın.

Allah'ın sözüdür Peygamberimize gelen Yüce Vahiy, bu vahiy de Kur'an-ı Kerim dir.


Peygamberimiz Kuran dışında söz söylememiştir dolayısıyla hiç kimse Peygamberimize iftira atamaz. Atanlar bir an evvel tövbe etmelidir, hatalarını düzeltmelidirler..

69-Hakka
44,45. Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.
46. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.
47. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.
48. Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
49. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

Bu Yüce Ayetlerde gördüğümüz üzere Peygamberimizin sözü sadece Kurandır sadece ve sadece onunla uyarıda bulunmuştur.

2-Bakara-105. Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir.

Şimdi buradan Allah'ın sözüne ortak koşup kulların sözünün peşine takılanları uyarmak istiyorum :

17-İsra-36. Hakkında [U]kesin bilgi[/U] sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.

Evet benim Kuran'ın Allah katından Peygamberimize indirildiğine hiçbir şüphem yok içinde de hiçbir şey eksik değil.

6-En'am-38. (...) Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. (...)

Her şey var Allah'ın sözüne inananlardansan eğer, Kuran'ı bırakıp başka kaynak arama.


3- Al'i İmran-7. O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

Bu da demek olur ki , Kuran'ı anlamak için Kuran'ın dışına çıkılmaz bu tıpkı iman'ı anlamak için imanı terkedip dışarıdan iman edenler nasıl görünüyorlar demek gibi birşey.

Kuranda namaz, abdest, oruç gibi dini yükümlülüklerimizin yanı sıra miras paylaşımı, zinaya, zina iftirasına uygulanacak cezada bildirilmiştir bunu da belirtmek istiyorum Peygamber taşlayan cahillerin yoluna uyup kadınları taşlayan mezheplerin yoluna uymayın. Allah hiçbir şeyi unutmamış anlayacağınız! Haşa O sizin ortak koşmanızdan çok Yücedir çok .

6-En’am-159. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.


12-Yusuf-2. Biz onu, [U]akıl erdiresiniz diye[/U] Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

Allah Kuranı yine anlayacağım şekilde indirdi çok şükür..

Rusule İtaat = O'na İndirilene itaattir eğer (Elçi) Muhammed Peygamberimize başka bir kitap indirildiği iddia ediliyorsa o başka![/B][/SIZE][/FONT]

Konular