6.Sınıf matematik testleri

1-6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı arasındaki fark kaçtır?

A) 3                                              B) 9                                        C) 48                                      D)56


2-Dört basamaklı 47a5 sayısı 3 ile tam olarak bölünebildiğine göre a’nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 9                                              B) 8                                        C) 7                                        D)6

3-165 kişilik bir gruba en az kaç kişi daha katılırsa grup, 4’erli, 5’erli ve 9’ arlı gruplara ayrılabilir?

A) 7                                              B) 9                                        C) 12                                      D)15

4-Çözümlenmiş biçimi, olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir ?

        A) 0,32                                    B) 0,032                          C) 3,2                                                D)32

5-47,85  +  0,8963               işleminin sonucu kaçtır?
  4,785          8,963

A) 1                                              B) 0,1                                    C) 20                                      D)10,1


6-Bir top kumaşın önce  2 ’i sonra 3 ’si satılıyor. Geriye 12 metre kumaş kaldığına göre
                                      5              7
                                                           

kumaşın tamamı kaç metredir?

A) 35                                            B) 70                                      C) 105                                    D)150

7-Bir usta günde 6 çift, bir kalfa ise 4 çift ayakkabı yapabiliyor. İkisi beraber 70 çift ayakkabı yaptıklarında bunlardan kaç tanesi usta tarafından yapılmıştır?

A) 28                                            B) 35                                      C) 40                                      D)42

8-80 litrelik bir benzin deposunun  3 ’i boştur. Buna göre depoda kaç litre benzin vardır?
                                                      5

A) 10                                            B) 20                                      C) 30                                      D)32


CEVAP ANAHTARI. 1-D 2-B 3-D 4-B 5-D 6-B 7-D 8-D
  • zambak
  • 19.302

Konular