7.Sınıf matematik testleri

1.Bir sayının 4/5 inin 3 fazlası aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır?

a)15 b)20 c)25 d)30


2.Dörtte birinin 3 fazlası kendisine eşit olan sayı kaçtır?

a)12 b)6 c)10 d)4


3.Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2
fazla bilye alarak paylaşıyorlar. Buna göre en az bilye alan, kaç tane
almıştır?

a)14 b)15 c)16 d)17


4.Anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 61 dir. 3 yıl sonra annenin yaşı,
çocukların yaşları toplamının 2 katının 2 eksiği olacaktır. Annenin şimdiki
yaşı kaçtır?

a)40 b)45 c)50 d)55

5.3 çocuğun bugünkü yaşları toplamı 30 dur. 5 yıl sonra çocukların
yaşları toplamı kaç olur?

a)35 b)40 c)45 d)50


6.Bir sınıftaki sıralara öğrenciler üçer otururlarsa 9 kişi, ikişer
otururlarsa 14 kişi ayakta kalıyor. Buna göre sınıfta kaç sıra vardır?

a)5 b)7 c)15 d)23


7.Bir işçi belli bir işi 10 günde, başka bir işçi de aynı işi 15 günde
bitirebilmektedir. İki işçi bu işi birlikte kaç günde bitirebilir?

a)5 b)6 c)7 d)8


8.İki işçi bir işi 12 günde yapıyorlar. Birinci işçi tek başına 36 günde
yaparsa, ikinci işçi aynı işi kaç günde yapar?

a)9 b)12 c)18 d)24


9.Ardışık iki çift sayının toplamı 86 ise bunlardan büyük olanı kaçtır?

a)44 b)42 c)40 d)38


10.2/5 i dolu olan süt kabına 3 litre daha süt eklenince kabın yarısı dolmuştur. Buna göre, kap tam dolu iken kaç litre süt alır?

a)18 b)24 c)27 d)30

CEVAP ANAHTARI= 1-A 2-D 3-C 4-B 5-C6-A 7-B 8-C 9-A 10-D