CİNLERİN VARLIĞI ve YAPISI

Yüce Kitabımız Kuran ı Kerim de iniş sırasına göre 40. sure ,resmi sıralamaya göre 72. sure olan Cin Suresi 28 ayettir. Kuranda Cinlerin varlığı ilgili 30 dan fazla ayet vardır .

Cinler dumansız ateşten yaratılmış gaybın varlıklardır.

Kur’an-ı Kerimde
55/RAHMAN-15: Ve halakal cânne min mâricin min nâr (nârin).
Cann'ı (cinni) da 'yalın, dumansız bir ateşten' yarattı.
(Hicr 27) " Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık." Ayetleriyle
CİNLERİN ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir
Ancak ;Onlarda insanlar gibi yerler içerler ,evlenirler ve çoğalırlar ,erkeklik ve dişilikleri vardır,doğarlar ölürler .

KAÇ ÇEŞİT CİN VARDIR ?

Cinler şu şekilde sınıflandırılabilir:
1-Müslüman cinler
2-Müslüman ve mü'min cinler
3-Kâfir cinler
Allah, Âdem (A.S)'a secde emrini verdiği zaman, secde etmeyen iblistir.
İblis; Cin tayfasındandır.
İblis, kâfir cinlerin başındadır. Ve tektir. Âdem (A.S)'a secde emrine karşı gelen de odur. Ve kıyâmete kadar yaşayacağına dair Allah'tan söz almıştır.
Şeytan (ona hizmet eden kâfir cinler), cin tayfasındandır.
İnsanları kandırmak asıl görevidir.

Peygamber (s.a.v)efendimiz buyuruyor:
Cinler 3 gruptur.
Birinci gruptakilerin kanatları vardır ve gökyüzünde uçarlar.
İkinci sınıf yılanlar ve akreplerdir.
Üçüncü sınıfı ise konar göçerler grubu teşkil eder .

YEMEĞİMİZİ PAYLAŞIRLAR

CİNLER şua ,enerji varlıklar oldukları için bizim gibi yemek yemezler.

Onların beslenme şekilleri kokudur
Kemik artığı, et kokusu en sevdikleri kokulardır.

Kâfir olanları, kan, irin, hayvan pisliği kokularını çok sever.

Sigara dumanını çok severler.

Sofraya oturduğunda kim “Besmele” çekmezse yemeğini kâfir cinlerle paylaşır.

NERELERDE YAŞARLAR HANGİ MEKANLARI SEVERLER

Cinler dünyanın her yerinde ,denizlerde ,çöllerde ,kayalıklarda ıssız yerlerde yaşarlar.
Kafir cinler;en çok mezarlıklarda yaşarlar,
Harabe, ıssız yerleri severler.
İnsanların çöplük, mezbele olarak kullandıkları yerlerde yaşamayı tercih ederler çünkü onlar insan artıklarını yerler.
Ayrıca hamamlar ,ağaç dipleri ,kaya yarıkları ve deliklerinde yaşarlar.
Çok pis insanları çok severler. Özellikle pis insanların kokularına bayılırlar.
Pis evler ,namaz kılınmayan evler, Kur'ân okunmayan evler mekânlarıdır.
Evlerde en çok banyo ve tuvalette bulunurlar.
Tuvalete girince özellikle Allah'ı hatırlatırlar.

Kafir Cinler, şeytanlarla birlikte insanları kötülüklere sevk etmek ve onları yoldan çıkarmak için işbirliği halindedirler. Zihinlere ve kalplere bunların güzelliklerini fısıldarlar. Kur’an-ı Kerimde bu konu şöyle haber verilir:

(En'am Suresi 112–113). "Aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldayan cin ve insan şeytanlarını her peygambere (ve ümmetine) düşman yaptık. Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi ve ondan hoşlanması için, bir de işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı, sen onları düzmekte oldukları iftiraları ile baş başa bırak."

Mü'min cinler camilerde, mü'min evlerde barınırlar.
Evlerde mü'min cinlerin bulunması iyidir
Çünkü onlar şeytani cinlere karşı koruma görevi yaparlar.

YARIN
CİNLER İNSANA TESİR EDERLER Mİ
KÖTÜLÜK YAPARLAR MI
GAYBDAN HABER VERİRLER Mİ

YARIN
CİNLER NE KADAR YAŞARLAR
CİNLER İNSANA TESİR EDERLER Mİ
KÖTÜLÜK YAPARLAR MI
GAYBDAN HABER VERİRLER Mİ
Ömürleri ne kadardır : Kaynaklarında bize ilettiğine ve ortak kanıya göre CİNLERİN Ömürleri çok uzundur. Sahâbe zamanından bugüne kadar yaşayan cinler vardır. 1000, 1500 sene ömürleri vardır.
Cinler insan tesir ederler mi:
Cinler İnsan bedeninde de barınırlar .
Kâfir cinler insan bedenini istediklerinde sahiplenirler. Bir insan bedenini sahiplendiler mi saraya yerleşmiş gibi sevinirler. Bedende çok rahat ederler. O kişinin ağzını, gözünü, beynini, kalbini kısacası azalarını kullanırlar. İsteklerini yaptırmak üzere harekete geçerler .
O kişiyi kullanırlar ve istem dışı her türlü hareketi davranışı yaptırırlar. Bu durumda olan kişi normal yaşantısında asla yapmayacağı şeyleri yapmaya başlar.Bu istem dışı davranışlar bazen etraftan fark edilir bazense fark edilmez .
Ama kişide bir tuhaflık olduğu hissedilir ama bir anlam verilemez ,”ne oldu buna birdenbire değişti sanki başka biri oldu” ifadeleri kullanılır.

KÖTÜLÜK YAPARLAR MI ?
Cinler, şua ve enerji gibi varlık olduklarından, vücudun her tarafına nüfuz edebilme kabiliyetini haizdirler.

. Aslı cin olan şeytan için, Efendimiz (sav): “O, kanın damarlarda dolaştığı gibi, insan vücudunda dolaşır” buyurmaktadır.
Bu hadisten anlaşıldığı gibi cinler, vücudun en iç organlarına kadar nüfuz edebilir ve orada
Yaşayabilirler.
bir kısım hastalıklara sebep (şeytani cinler)yada o hastalıklara engel olabilirler.(Rahmani Cinler)
Ancak Kafir Cinlerin vucuda yerleşme sebebleri farklıdır . Bu sebeb göre girdikleri bedene az yada çok mutlaka zarar verirler.

CİNLER NEDEN İNSAN VÜCUDUNA YERLEŞİRLER ?

Cinlerin bedene girmelerine halk dilinde“cinin dokunması yada çarpması denilmektedir”
Cinin insan bedenine girmesi için sebepleri vardır.

Kötülük yapmak:
İnsanın Cine bilmeden kötülükte bulunması :
Bunlar aralarındav sıcak su dökmek ; tenha ıssız alanda bevletmek farkına varmadan üstüne basmak oturmak gibi , konuşmalarda alay etmek gibi davranışlardan dolayı cin intikam almak isteyebilir.

Aşk : Erkek bir cinin kadına yada kadın bir cinin erkeğe aşık olması durumda bedene girmesi söz konusu olabilir .
Bu durumda Cin o kişinin sadece kendisine ait olması arzusuyla evlilikten veya beraberliklerden uzaklaştırabilir.

Zulüm etmek : Cin şehvetli bir duyguyla insan bedenine girebilir.Yaşanan ve anlatılan taciz olaylarının sorumlusu olabilirler.
Ya da bir suçunda dolayı saklanmak amacıyla insan bedenine girebilir ve o kişiye zulüm eder .

Görevi gereği: Bu durumda Cin herhangi bir büyücü tarafından görevlendirildiğinden kişiye musallat olur.

GAYBDAN HABER VERİRLER Mİ

Kur’ân-ı Kerim’de cinlerin bu durumunu anlatan birçok âyet vardır.
(Hicr/16-18), “ “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Onları, taşlanmış her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.”

Cinler, Kur’ân’da bildirildiği üzere, “Levh-i Mahv ve İsbat”ta olan şeylere ulaşmaya çalışır; oradan gözlerine ilişen bilgileri alır ve daha sonra da onları kendi hesaplarına değerlendirebilirler.

(Saffat/6-10).”Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik. Ve itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, artık mele-i âla’ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da her şeyi delip geçen bir parlak ışık takip eder.”

Bazen, böyle hırsızlık sonucu elde ettikleri şeyleri, kendilerine açık insanların kulaklarına fısıldarlar.
Peygamber Efendimiz’in ifadesiyle “gır gır” eder ve çoklarını baştan çıkarırlar; zira bu bilgilerin %99’u kendi kattıkları yalanlarla doludur.
Belki bunlardan %1’i doğru çıkabilir; işte bu, diğer yalanlara inanılmasına kaynak olur...

CİN ve ŞEYTAN

Cinlerin varlığı Kur’an-ı Kerim ve diğer semavi kitaplarca da kabul edilmektedir.
Bütün semavi dinlerde cinin varlığına inanılmakta Tevrat ve İncil’de çokça zikredilmektedir.
İnsanlık tarihi boyunca cinlere inanan ve onlarla irtibatta olmaya çalışan olan pek çok uygarlık olmuştur.
Cahiliye döneminde Sabiiler, Süryaniler, Eski Yunan ve Romalılar cinleri ilah derecesine çıkarmış ve dev, peri, ,şeytan adlarıyla da andıkları bu varlıklara tapınmışlardır,irtibatta bulunmaya çalışarak bunlarla sihir ve tılsım yapmışlardır.

CİNLERLE ŞEYTAN ARASINDAKİ FARK

Kur’an-ı Kerimde cinlerin varlığıyla ilgili,
"(Rahman 15) " "Cinleri halis ateşten yarattı.
(Hicr 27) Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık." ayetleriyle ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir.
Anlaşılıyor ki cinler ateşin alevli yerinden yaratılmıştır. Ateşten yaratılan bir başka varlık daha biliyoruz: ŞEYTAN
(Araf, 12, Sad,76). “…ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise bir çamur parçasından!”
diyerek Allah’a isyan eden ve rahmetinden kovulan şeytan.
O da cinler topluluğundan bir varlıktı. Şeytanın bir adı da “İblis”tir. Kur’an-ı Kerimde bunu açıkça görmekteyiz:

” (Kehf, 50). “..ancak İblis secde etmedi, o (yaratılış bakımından) cinlerdendi, Rabbinin emrini terk etti

Anlıyoruz ki Cinler ve Şeytanlar aynı grubu oluşturan ruhani varlıklardır. Aralarındaki fark şeytanların, insanlara olan düşmanlıklarının daimi ve Allah’a olan isyanlarının baki olmasıdır.
(Cin/11) “Bize gelince ,iyilerimizde var başka türlü olanlarımızda :Biz çeşitli yollara ayrıldık.
Salh cinlerde iyi ve Salih insanlar gibidir. Cennete gideceklerdir. Kötülerde Cehenneme gidecektir. Ama bütün cinleri de Kafir olarak görmemeliyiz.

Anlaşılıyor ki Şeytanlar Cinlerin Allaha isyan eden ve karşı çıkan grubudur.
Kuranda (Saffat 7) “Ve ( onu ) itaat dışına çıkan her türlü şeytandan koruduk .
Cenabı Allah emirlerine karşı çıkan şeytana yeniden diriliş gününe kadar bir süre vermiştir.
Araf 14/15 “Dedi : Bana insanların diriltilecekleri güne kadar bir süre ver . Allah buyurdu : Şüphesiz sen süre verilenlerdensin .”
Cinlerin ise Allah’a asi olanları olduğu gibi (insanlar misali) mü’min ve itaatkâr olanları olduğunu belirtmiştik.. Bu bakımdan Cinler İslâm dini açısından iki kısımda incelenirler: Mümin olanlar, kâfir olanlar. İnsanlar gibi cinler de, Peygamberimize ve ondan öncekilere iman ve Allah’a ibadet etmekle yükümlüdür.
  • Codess
  • 701

Konular