dikkat! gazozlarda alkol var

Dikkat! Gazozlarda alkol var!
(irfanmektebi.com dan alınmıştır)

Bilindiği gibi içki (alkol) tedrici olarak kal­dırılmış, nihaî olarak Mâide Sûresinin şu meâldeki âyetiyle yasaklanmıştır: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları, ancak şeytan işi birer pisliktir; ondan kaçının ki felâha eresiniz.” (Mâide, 90)

Bu âyette dikkat edilirse içki (rics) pislik olarak nitelendirilmiştir. İslâm âlimleri bu âyetten yola çıkarak içkinin “idrar ve kan gibi necasetli galiza” olduğuna hükmetmişlerdir. Azı da çoğu da haram kılınmıştır. (Fetava-yı Hindiye, c.12, s.279)

İbn Abidin’in “Şürb Haddi” bölümünd­de şöyle deniliyor: “Eğer (şarap) suyla karıştırılır ve şarap çok olursa (onu içene) had (içki cezası) tat­bik edilir. Eğer su çoksa had tatbik edilmez ancak sarhoş olursa başka . (c.4,s.38) Burada “Su çok olursa had tatbik edilmez” ifadesi “O helâldir” manasına da gelmiyor. Vehbe Zuhayli “İslâm Fıkhı Ansiklope­disi” adıyla tercüme edilmiş kitabında şöyle diyor: “Şarap ile karıştırılmış suyun içilmesi ittifakla haramdır. Çünkü o suyun arasında şarap zerrecikleri vardır. Böyle içki içen kişi tazir edilir. Eğer şarap sudan daha fazla ise had vacip olur. Çünkü bu durumda şarabın ismi de manası da değişmeksizin kalmaktad­dır. (İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuh­hayli, c.4, s.345, Muğni’llMuhtac ve Muğl­ni’den naklen) Bir kimse su ile karışık şarap içse bakı­lır; eğer çoğu şarap ise had vurulur. Çoğu şarabın tat ve kokusu gidecek şekilde sudan ibaretse had uygulanmaz. Ancak şarap ile karışık suyu içmek, içinde gerçek olarak şarap parçaları bulunduğundan haramdır. (İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, c.7, s.442) Ömer Nasuhi Bilmen de “Hukuk-ı İsl­âmiye Kamusu”nda aynı şeyleri zikreder ve ekler: “Bu mesele eimme-i Hanefiye göredir. Sair müctehidlere göre ise [içkiyle karışık fakat suyun daha çok olduğu karı­şım içilirse] bu halde had lazım gelir. (c.3, s.252.) (Fetava-yı Hindiye’de de mevzu aynıdır. bkz. c.4, s.55.)

GAZOZA KATIL­LAN ALKOL

Gazoza katılan al­kol, doğrudan suya karıştırılmıyor. Çünkü gazozda kullanılan al­kol aslında esansın suda çözülmesi için katalizör olarak kullanılmaktadır. Alkol önce esansa kar­ıştırılmakta bu yüzden esans necis olmaktadır. Ortalama 1,6 litre alkol, onun üçte bir oranında (300–500 gram) esansla karıştırılmakta, daha sonra bu karı­şım bir ton suya aktarılmaktadır.

Esans kendisinden üç misli fazla alkolle birleşip necis olmakta ve dolayısıyla suyun renk, tat ve kokusunu değiştirmektedir. Dolayısıyla suyun renk, tat ve kokusu değiştiği için su bütünüyle necis duruma gel­mektedir.

Çok suya necasetin karışması tabiat­ta gayr-ı ihtiyari, kasıt olmaksızın karışan necasetle ilgili fıkıh ilminde zorluk ve zaruretten dolayı bir fetva verilmiştir . Hâlb­buki gazoz mevzuunda zorluk ve zaruret diye bir şeyden bahsetmek mümkün de­ğildir. İnsanların içtiği çok ve temiz suya para kazanmak için “kasten necaset katmak câizdir” diye dinde bir hüküm ve cevaz da mevcut değildir. Mevzubahis olan gazoz meselesi buna kıyas edilemez.

Ömer Nasuhi Bilmen İslâm İlmihalinin “Kuyular Üzerindeki Hükümler” kısmında şöyle diyor: “Kuyular suları ne kadar çok olursa olsun, yüzeyleri 100 arşın (takriben 65) metrekareye ulaşmadıkça, yahut daima akıp giden bir su yolu üzerinde bulunmadıkça, küçük sular (küçük havuzlar) hük­mündedir. (s.58). “Bir kuyunun suyuna bir damla dahi olsa kan, şarap, idrar gibi akıcı bir pislik karışsa, o su pis olur. (s.59).

Bildiğimiz kadarıyla gazoz, yüzeyi 65 metrekarelik havuzlarda üretilmiyor. Fab­rikalarda değişik hacimlerde (mesela 4, 5 tonluk) tanklarda üretim yapılıyor. Bu tankların yüzeyi 65 metrekare değil. İlmih­aldeki bilgilere göre bu tanklardaki su “az su”dur ve karıştırılan alkol onu necis hale getirir.

Şarap sirkeye dö­nüştüğünde câiz olur. Çünkü istihale ne­ticesinde onun aynı değişmiş ve temiz olmuştur . (Bahr-i Raik, c.1, s.239, Dar­rü’l-Marife, Beyrut). Hâlbuki gazozlara katılan alkol bir tepkimeye girmemektedir.

Hulâsa, gazozların esansına katılan al­kol esansı necis hale getirdiğinden, esansta suyun renk, tat ve kokusunu değiştirdi­ğinden, fabrikalardaki tanklardaki su, az su niteliğinde olduğundan ve su içindeki alkol tepkimeye girerek değişmediğinden, bu günkü gazozlara cevaz verilemez. Ona “Haram değildir” demek yanlıştır. Tam tersine “Haramdır” demek doğrudur.

DİPNOTLAR:

ركس اذا لاا ديح لا ابلاغ ءالما ناك ناو دح ابولغم ناك ناف ءالماب طلخ ولو -1

2-Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı. Abdurrahm­man Ceziri. C.1.s.27. çağrı yy. 2. Baskı.1990.

ةراهطلا في فلاخ لاف رملخا في ناك نإف ينعلا بلاقنا -3
  • blacklight
  • 19.251

58 yorum

dikkat! gazozlarda alkol var

konu hakkında bu kadar yorum yeter sanırım

25.08.2007 - su misali

dikkat! gazozlarda alkol var

ALAADDİN KARDEŞİMİN YORUMU NET VE AÇIKTIR OKUYUN VE KONUYU KAPATALIM ... :wink:

25.08.2007 - djsahmed

dikkat! gazozlarda alkol var

kardeslerim, eger ifadelerimle birilerini kirdimsa özür dilerim...
ancak kola ve gazozdan daha fazla asitsiz meyve sulari önemlidir.... buna ragmen bu icecekleri illea icin diye tesvik etmek nekadar yanlissa bunlari icmek dinen yasaktir demekte okadar yanlis oldugu bir gercek...

25.08.2007 - alaattin

cevap

öncelikle hoşgeldin cihanpesent

aslında bu konuyu tartışmak için açmamıştım başta da gördüğünüz gibi bir uyarı amaçlı bir yazı ve anketten ibarettir fakat durum bu hale geldi...

haklısın imani mevzuların tartışılarak konuşulması caiz değildir.
ben sadece bazı sitelerden uyarı amaçlı alıntılar ekledim.

selam ve muhabbetle...

25.08.2007 - blacklight

dikkat! gazozlarda alkol var

bir de şunu eklemek istiyorum böyle dini konularda konuşurken yazışırken lütfen birbirimizi kırıcı şeyler söylemeyelim. "bu tür mevzuların münakaşa nev'inden bahsi caiz değildir "

Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun.

24.08.2007 - cihanpesent

dikkat! gazozlarda alkol var

Gazoz mevzuuna dair ben de naçisane fikrimi beyan etmek istiyorum. Bu gün dışarı çıktığımızda birçok nimetlerin (meşru-gayrımeşru) bulunduğunu görüyoruz. Tabii ki bu nimetlerden faydalanırden rastgele önümüze çıkan şeye elimizi uzatamayız birtakım araştırmalar yapmak kulluğumuzun bir gereği. tübitak'ın yapmış olduğu araştırmanın tutanağını internetten ben de okudum. yaklaşık 10 farklı gazozda yüzde 0 ila 1 oranında alkol olduğu sabit bir gerçek. arkadaşların söylemiş olduğu hüküm diyanet işleri'nin fıkıh kitabında yazdığı gibi Ömer Nasuhi Bilmen hocanın fıkıh kitabında da geçiyor. Artık bu noktada tercih bizlere kalıyor. ben şahsım adına bu tür içecekleri epey bir zamandır içmiyorum sebebi ise bir kuruntu değil uzun zamandır yapmış olduğum bu tetkiklerdir. sizler, arkadaşlar şu ana kadar içmiş olabilirsiniz bundan sonra içmeye devam da edebilirsiniz. fakat rica ediyorum çok bariz bir şekilde haram olan bu içecekleri helal gibi gösteremezsiniz. hayırlı akşamlar...

esselamualeyküm...

24.08.2007 - cihanpesent

dikkat! gazozlarda alkol var

selamunaleyküm arkadaşlar ben aranıza yeni katıldım. aranızda gayet rüzel muhaverelerin geçtiğini görüyorum. Maşaallah... Bu kadar süfliyatın olduğu bir zamanda dışarıda günahlara dalıp kendinden geçmek (??????) varken, sizler bilgisayarın başına oturup birtakım imani, fıkhi ve ictimai (sosyal) mevzularda görüş beyan ediyor dinimizi en güzel nasıl anlar ve bunu nasıl hayatımıza tatbik ederiz diye düşünüp duruyorsunuz Allah cümlemizden razı olsun...

Selam ve Dua ile...

24.08.2007 - cihanpesent

cvp

içmek istemeyenlerden Allah razı olsun.
ama önce vicdanınıza başvurun sonra aklınıza en son da nefsinize sorun ve istediğinizi yapın kimseye zorla bir şey yaptıramayız ama şüphe vardır hatta kanıtlanmıştır o halde gazozdan koladan uzak durmalıyız

selam ve dua ile...

24.08.2007 - blacklight

dikkat! gazozlarda alkol var

"djsahmed" yazdı:
O ZAMAN İÇMİYORUZ KARDEŞİM TMM KONU KAPANMIŞTIR ...


herkes kendi adina konussun :wink:

diyanetin fetvalarina uyanlar uymaya devam etsinler ,oda onlarin bilecegi sey... biz avrupada biliyoruzki ,diyanet, 27 sene milletin yatsi namazini YEDI ,bu seneden itibarende yatsi ve orucunu YIYOR, gerisi size kalmis... 8-)

24.08.2007 - alaattin

dikkat! gazozlarda alkol var

O ZAMAN İÇMİYORUZ KARDEŞİM TMM KONU KAPANMIŞTIR ...

24.08.2007 - djsahmed

dikkat! gazozlarda alkol var

Arkadaşlarım gerçektende çok uzadı bu konu diyanet bakanlığına gore
eğqer gazozun içinde alkol varsa sarhoş etsede etmese 1 gr da olsa 0.1mg da olsa alkol alkoldür yani haramdır bu benim şahşi görüşüm değil diyanetin görüşüdür gerisi size kalmış

24.08.2007 - keceemre

dikkat! gazozlarda alkol var

Değerli arkadaşlar burda dinimiz adına bir konu hakkında yorumlar yapıyoruz bunu yaparkende lütfen biraz daha yumuşak bir dille yapalım kırmadan rencide etmeden..

benimde yaptığım araştırmalarda gördümki kesin bir karar yok ortada bır kısım hocalarımız içilir derken bir kısmı içilemez demiş..

bu durumda ya şüpheli bulduğumuz içeceklerden uzak durucaz yada içilebilir diyen hocalara uyup içicez sanırım karar vermek bize kalıyor

24.08.2007 - su misali

dikkat! gazozlarda alkol var

"alaattin adlı kulanıcıyı örnek aldığı kişileri seçmekte biraz daha müdakkik olmaya davet ediyorum sonuçta dehşetli bir asırda yaşıyoruz mükemmel bir mürşit bulmak zor yanlış anlamayın tabiki birilerini örnek alabiliriz hatta belki de almalıyız ama dediğim gibi daha müdakkik olmak zorundayız... "

siz dinin her kuralini soruyorsunuz ve o kisilerden ögreniyorsunuz, o kisilere her konuda tam güvendiginiz halde , bu konuda acaba demek edebe sigarmi...

ya uyarsiniz yada uymazsiniz...uyacaginiz ,örnek alacaginiz kisilerin pesine takilirsiniz...ne demek daha müdakkik olmak zorundayiz...

eger bundan kastiniz hassas olmak ise , o ise bilhassa pesine takilacaginiz ,etegini tutacaginiz kisiyi ararken yaparsiniz, karar verdikten sonrada bir daha acabalarla ugrasmazsiniz...vesselam...

24.08.2007 - alaattin

cevaplar cevaplar cevaplar

selamunaleykum uzun zamandır siteye girme imkanı bulamamıştım şimdi fırsat buldum ve gördüm ki bazı arkadaşlarımız cahilce ve körce aynı şeyleri tekrarlamaya devam ediyorlar..

öncelikle djahmet adlı kullanıcı demiş ki "islam dini mantık dinidir, bu konuyu noktalıyorum" hayır efendim senin mantığın o kadar yüksek bir seviyede mi ki herşeyi kasır mantığınla anlayabilesin daha önce de Allah zararlı olan şeyleri haram kılmıştır demiştin senin bu konuda çok eksiğin ve yanlışın var ikincisi sen bu konuyu noktalayamazsın çünkü konuyu açan kapatır üçüncüsü forum uzadığı kadar uzar sonuçta sanal ortamda madden sana bir zarar vermiyordur herhalde??

cihan adlı kullanıcıyı gönderdiğim yazılardaki hayrettin karamanın fetvasının yanlış olduğunu anlatan bölümlere havale ediyorum

alaattin adlı kulanıcıyı örnek aldığı kişileri seçmekte biraz daha müdakkik olmaya davet ediyorum sonuçta dehşetli bir asırda yaşıyoruz mükemmel bir mürşit bulmak zor yanlış anlamayın tabiki birilerini örnek alabiliriz hatta belki de almalıyız ama dediğim gibi daha müdakkik olmak zorundayız...

selam ve dua ile...

24.08.2007 - blacklight

dikkat! gazozlarda alkol var

"su misali" yazdı:
[quote="alaattin"]örnek aldigimiz bazi zevatin ictigini gördügüm icin bende o konuda fazla hassas degilim vesvese olmamasi adina...


düşüncemi paylaşmak istiyorum ama üstünüze almayın lütfen bazı örenk aldığımız insanlar olabilir olmalıda ama bir konu hakkında o böyle yapıyorsa bende yaparım yerine acaba o kişi doğrumu yapıyor diyerek araştırmak daha yerinde olur bence :wink:[/quote]

örnek aldigimiz kisilerden kasdim o hususta bir yanlis icinde olmiyacagini düsündügüm kisiden bahsediyorum...

22.08.2007 - alaattin

Konular