Dünya ile ilgili Hadisler / sözler

Resûlüllah (SAV): " Dünya ile aramızda bir münasebet yok Zira ben dünyada yaz gününde yola çıkan yolcu gibiyim Yolcu yolda bir ağaç gölgesinde biraz istirahat eder, sonra gölgeyi terk edip gider Ben de yoluma devam edeceğim " buyurdu (Hâkim)

"Dünyalık peşinde koşan kişi, deniz suyu içen insan gibidir, içtikçe susuzluğu artar, sonunda helâk olur" (İsa AS)"

Dünya sevgisini kalbinden söküp atıncaya kadar, kulun dini yerinde sâbit değildir" (Yahya İbn-i Muaz Râzî KS)


"Sana lâzım olan şeyi istemen, dünya sevgisi sayılmaz" (Süfyan bin Üyeyne RhA)


"Dünyaya aldanmaktan sakının Burası geçici yolcu konağıdır Bugün burada yarın ahiretteyiz" (Yahya İbn-i Muaz Râzî KS)


"Dünya sevgisinin alâmeti, ayıplanmaktan korkmak, medhedilmekten (övülmekten) hoşlanmaktır" (Ebu Abbas Mürsî KS)

"Dünya mü'mine mal olmaz Zirâ dünya mü'minin imtihan yeri ve zindanıdır" (Râmuz 206/4)


"İlmi kemâle erdiği halde dünyaya rağbetten uzaklaşmayanın ilmi, kendisini ancak Allah-u Teâlâ'dan uzaklaştırır" (Hadis-i Şerif)


"Kul Allah-u Teâlâ'nın sevgisini, onun sevmediklerine düşman olmakla kazanır Onlar da; Nefis, Dünya, Şeytandır" (Abdullah bin Mürteiş KS)


"Dünya altın da olsa fânî, ahiret toprak da olsa bâkîdir Bâkî olan çömlek, fânî olan altına tercih edilir Lâkin biz aksini yapıyoruz" (Fudayl Hz)
"Dünya bir leştir, ondan faydalanmak isteyen köpeklerle dalaşmaya hazır olsun" (Hukemâdan)"Dünyaya dalanlar zühd ve takvâdan söz ederlerse, bil ki onlar İblis'e eğlence olmuşlar" (Büyüklerden)"Dünyadan dünyalık ile kurtulmak istemek, ateşi saman ile söndürmek gibidir" (Bekir bin Abdullah KS)"Dünyada ancak belâ ve sıkıntı kalmıştır Sizin amelleriniz bir kap gibidir Üstü ve evveli iyi olursa altı ve sonu da iyidir Üstü bozuk olursa altıda bozuktur" buyuruluyor"Âhirete nisbetle dünya, birinizin parmağını denize batırmaya benzer, dikkat etsin, parmağıyla geri getirdiği şey ne kadardır? buyurdu""Dünyayı ve onu yaratanı bir arada sevdiğini söyleyen kişi yalancıdır" (İŞâfiî RhA)"Hiç günahımız olmasa, kalbimizdeki dünya sevgisi Cehenneme gitmeye yeter, meğer Mevlâ rahmet ede" (Mansur bin Mu'temir RhA)"Dünyaya kızmak için sebep yok, lâkin onda Allah'a isyan edilir, ona kızılması bu yüzdendir" (İÂzam RhA)"Dünya için çalışmak kolay, dünyadan kurtulmak zordur" (Fudayl bin İyad RhA)"Kalbinde zerre kadar dünyalığa yer olan, Allah'ın rızâsına eremez" (Ebû Turab Nahşebî KS)"Zavallı kul öyle bir yere râzı oldu ki; helâline hesap, har----- azap vardır" (Hasan-ı Basrî RhA)"Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Hznin hizmetçisi 'bugün evde ihtiyacımız kadar iâşe var' dese mahzûn olur, 'Evimizden firavun kokusu geliyor' derdi""Allah'ın rasûlü bize yemin verdi: "Her birinizin dünyalıktan taşıyacağı, bir yolcunun taşıdığı kadar olsun" buyurdu" (Selman-ı Fârisî Hz)"Yeryüzünü; insanlardan hangisi daha iyi amel edecek, imtihan edelim diye süsledik bununla beraber biz, kudretimizle onu kuru toprak haline getiririz" (Kehf Suresi, 7/8)HŞ: "Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız da dünya sıkıntıları size ehven gelir ve ahireti dünyaya tercih ederdiniz" (Buhârî)HŞ: " Benden sonra öyle dünya hayatı süreceksiniz ki, ateşin odunu yediği gibi o hayat da imanınızı ifsat edecek"


Cenab-ı Hak Musa AS'a "Yâ Musa! Dünyaya meyletme Zirâ benim huzuruma ondan daha büyük günahla gelmiş olmazsın" buyurdu
Musa AS, devamlı ağlayan birine acıyarak:
- Yâ Rabbi, şu kulun senin korkunla durmadan ağlar, onu bağışla" niyazında bulundu Allah-u Teâlâ:
"Göz yaşlarıyla beyni de aksa, onu affetmem Çünkü kalbinde dünya muhabbeti var" buyurdu
Ayet-i Celîle: "Muhakkak ki dünya hayatı; oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma gayretinden ibârettir" (Hadîd Suresi 20)Ayet-i Celîle: "Kadın, oğul, birikmiş altın ve gümüş, güzel atlar, hayvanlar ve ekinler insanlara sevdirildi Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarından ibârettir" (Âli İmran Suresi 14)"Hâk Teâlâ sevdiği kuluna dünyayı daraltır; sevmediğine genişletir ve kendini unutmaya sebeb kılar Allahü Teâlâ'yı bir an bile unutturacak dünya meşgalesinden hayır beklenmez" (Fudayl bin İyad KS)Ayet-i Celîle: "Allah kulları için rızkı geniş yapmış olsaydı, onlar elbette yeryüzünde azgınlık ederlerdi" (SŞuârâ-27) 14)

Konular