Ata Sözlerimiz

Atalarımızın En Büyük Mirası ATASÖZLERİnden Bazıları


* Abanın kadri, yağmurda bilinir.

* Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

* Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.

* Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

* Aça dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.

* Acele giden ecele gider.

* Acele ise, şeytan karışır.

* Acele yürüyen yolda kalır.

* Acemi katır kapı önünde yük indirir.

* Acı acıyı bastırır,su sancıyı.

* Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

* Acıkan doymam,susayan kanmam sanır.

* Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.

* Aç ayı oynamaz.

* Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

* Aç koynunda azık durmaz.

* Aç köpek fırın yıkar.

* Aç kurt insana saldırır.

* Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür.

* Aç tokun halinden bilmez.

* Açık yaraya kurt düşmez.

* Açın imanı olmaz.

* Açın karnı doyar gözü doymaz.

* Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.

* Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.

* Adamak kolay,ödemek güçtür.

* Adamakla mal tükenmez.

* Adamın iyisi iş başında belli olur.

* Adı çıkmış doksana, hiç inmez seksene.

* Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde"demiş.

* Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış.

* Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür.

* Ağacı kurt, insanı dert bitirir.

* Ağaç ne kadar meyve verirse ,dalı o kadar yere eğilir.

* Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.

* Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.

* Ağaç yaş iken eğilir.

* Ağaçlı köyü su basmaz.

Konular