Edep ya hu!

Edeb ya hu!
…………
Bugün de insanlığın o terbiye sistemine, o nezakete ihtiyacı var;
“ edebten mahrum olan Allah’ın lütfundan da mahrum olur “ kaidesine masadak olmuş beşer öyle bir edebe muhtaç.Alabildiğine kabalaşmış,olabildiğine hoyratlaşmış, -çok afedersiniz- “ lan, hişt, hey, moruk…” demekten utanmayan yırtık ağızlara edeb öğretme, onları güzel konuşma usulü ve uygun hitap üslubuyla tanıştırma çok önemlidir.Bazıları “ sayın, bey, efendi “ gibi ifadelerin samimiyeti bozduğunu düşünürler.şahsen ben bu düşünceye katılmıyorum;bu bir üslup meselesidir ve bizim güzel üslubumuz her zaman korunmalıdır.
Eskiden tekke ve medreselerin kapısında “ edeb ya hu “ yazılıydı.bu söz, “ ey insan edebe dikkat et! “ demekti.daha kapıdan girerken karşılaşılan öyle bir ikaz o dergahların töresiydi.Ona benzer şekilde, hemen her yerde, her durumda ve her konumda insanlara edeb telkin edilirdi……

1 yorum

Edep ya hu!

Haklısın kardeşim. Edep insanı insan kılar. Hayvanlardan veya diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biridir.

İmamı Rabbanî, edebi şöyle tarif eder: “Bilesin, âdaptan velev ki bir edebi muhafaza, mekruhlardan velev ki tenzihi olsun bir mekruhu terk etmek, zikirden, tefekkürden, murakabe ve teveccühten çok daha eftaldir.”

Şair ne güzel söylemiş:

Ehli diller arasında aradım, kıldım talep.
Her hüner makbul imiş, illa edep illa edep.

Hitap konusuna gelince; bu vahim durum gençlerimizin hayatı hoyratça yaşadığını gösteriyor. Selamlaşmalar bile basitlemiş durumda. Önceden hemen hemen herkesin fars ve arapça ilmi varmış. Edebiyatları dillere destanmı. Duygular şiirlerle edebiyatla ifade edilirmiş. Şimdi ise önümüzde sadece ingilizce var onuda doğru düzgün öğrenen bir elimin beş parmağını geçmez. gerçi daha kendi dillerini bilmiyıorlar ki başka dil öğrenebilsinler.

Teşekkürler.

selametle
gencc

22.07.2007 - gencc

Konular