Dilde gam var, şimdilik lûtf eyle gelme ey sürûr

RÂSİH (Enderûnî Balıkesirli Ahmed)

“Dilde gam var, şimdilik lûtf eyle gelme ey sürûr

Olamaz bir hanede mihmân mihmân üstüne “

Ey sevinç! Gönlümde kederlerim var, lütfet de sen bari şimdilik gelme. Zira bir evde misafir üstüne misafir olmaz, ağırlanması zor olur…
  • dutkmd
  • 6.492

Konular