İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİNİN BİR MEKTUBU

Bismillah.
Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam onun seçtiği ve sevdiği resulüne olsun.

Ey din kardeşim,

Allah, seni aziz etsin. Allah’ın keremiyle mektubun bana ulaştı. Allah’ın lütfuyle için içindekileri okudum. Allah’ın izniyle sualine cevap verdim. Allah’ın izniyle bu mektubu sana yazdım. Allah için sevgimi sana gönderdim. Bu mektup, Allah’ın izniyle sana ulaştığında; bu tavsiyelerin senin yanında ve Allah katında makbul olmasını Allah’ın fazlından dile. Eğer bununla amel edersen, Allah’ın tevfikiyle, Allah ehli zümresine girersin.

Sana ilk tavsiyem, Allah’a takvadır, ta ki Allah sevgisinin tadını tadasın. Allah’a tevekkülü, tavsiye ederim ki, Allah sana yeter. Bütün işlerini Allah’a ısmarlamanı tavsiye ederim, ta ki azm, ihtiyar ve Allah’ın takdirine aykırı tedbirden müsterih olasın. Allah’ın kazasına rıza ve teslimi tavsiye ederim, ta ki muhalefetten kurtulup, Allah’ın rızasına eresin. İnsanların ezasına karşı Allah için güzel sabrı tavsiye ederim, ta ki hayvani vasıfları unutup, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanasın. Allah’ın kullarına karşı affı ve öfkeyi yutmayı tavsiye ederim, ta ki Allah’ın affının tatlılığını bulasın. Ayıpları örtmeyi ve Allah’ın tüm yaratıklarına şefkati tavsiye ederim, ta ki senin ayıplarını Allah örtsün ve Allah sana merhamet etsin. Gafillerden Allah´a uzleti tavsiye ederim ta ki Allah’tan huzurdan ve Allah’a yönelmekten meşgul olmayasın. Bütün hallerinde Allah için halis niyet ve sıdkı tavsiye ederim, ta ki nefsinin garazlarını telef edip, Hakkın nazarından düşmemek için halkın nazarına aldırmayasın. İç dış fiil ve sözde Allah’ın Resulüne uymayı tavsiye ederim, ta ki Allah seni sevsin, Allah seni aziz etsin ve Allah seni hidayete erdirsin..

Kalp hallerini gizlemeyi, sevgi sırlarını örtmeyi, Rabbini tanımayan ve kalbini de bilmeyen herkesten Allah’ın sınırlarını korumayı tavsiye ederim. Allah’tan uzaklaştıran her şeyden Allah’a yönelmeyi ve tövbeyi tavsiye ederim, ta ki her şeyi Allah’la ve Allah’ı her şeyle bulasın. Bütün masivayı terki tavsiye ederim, ta ki çoklukta tekliği ve teklikte çokluğu müşahede edesin. Mahluku sevmekle yaratıcıyı sevmeyi birleştiresin ve Allah’ın edebiyle halka muamele edesin. Nefsinin hazlarını terki ve kalbi onlardan Allah’a sefer ettirmeyi tavsiye ederim, ta ki görünüşte seferde olsan da vaktini Allah ile safi kılasın.

Yemeği azaltmayı ve kelamı kısmayı tavsiye ederim, ta ki üns ve ilham lezzetini tadasın. “LA İLAHE İLLALLAH” kelimesini kalbi zikirle sürdürmeyi tavsiye ederim, ta ki kalbin, Allah’ın vahdaniyet nuruyla nurlansın ve bu nur kainatın safhalarına aksetsinde, Allah’ın nuruyla vahdet-i vücudu müşahede edip; gerçek fakr, saadet ve fenafillah devletine eresin. Allah’tan başkasındaki mülahazalarda fikir ve düşünceleri yok etmeyi tavsiye ederim, ta ki kendinle aranda ve Allah’la aranda perde kalmasın ve kalbin Allah’ın evi olsun. Zikrullah cilasıyla kalp aynasını parlatmayı tavsiye ederim, ta ki ona baktığında Allah ile beraberlik sırrı sana zahir olsun ve Allah’ı kendine, kendini kendinden yok bulup, Allah’a yaklaşanlardan olasın; nefsini ve Rabbini Allah ile bilesin ve Allah’ı tanıma hazinesine malik olasın da EBEDİ SAADETE ERESİN ve Allah erlerinin havassı ile karışasın.

Kendinden yüz çevirmeyi ve Allah’a yönelmeyi tavsiye ederim, ta ki nefsini unutup, Allah’ı zikredici olasın. Bütün varlığı Allah sevgisine yok etmeyi tavsiye ederim, ta ki Allah lütfuyla seni kendisine çeksin de; senin gözün ve kulağın olsun; Allah ile işitip, Allah ile göresin. Kendinden fani olup, Allah ile beka bulasın. Beklemen ve kendinden dışarıya ihtiyacın kalmasın. Allah ile birlik başkasıyla şuğulun olmasın ve Allah’tan başkasına ihtiyacın kalmasın.

Sırrının sürekli Allah’ın varlığıyla olmasını tavsiye ederim, ta ki bütün hallerinde kalbine Allah’tan başkası girmesin. Özellikle meydana gelen işlerde ancak Allah’ı müşahede et. Bir nimet ortaya çıkınca hakiki olarak ancak Allah’a şükret. Onu vereni görünüşte Allah’ın aleti gibi düşünerek teşekkür et. Elem ve eza gördüğünde, onu Allah’ın adlinden gör de onu yapan şahsı azarlama. Zira sen bütün hallerinde Allah’ın huzurundasın ve ondan başkasından gaipsin.

Bu tavsiyelerin hülasasnı sana tavsiye ederim. Bu da, her şeyi terk, nefsi ve hevayı unutma ve kalpte Allah’tan başkasına yer bırakmamadır. Hayvani nefsini ıslah et ve kalbini Allah ile dirilt. İşte o zaman Allah’ın veli kulu olursun.

Ariflerden biri buyurur ki: “Kalbinde Allah olanın, her iki dünyada yardımcısı Allah’tır; kalbinde Allah’tan başkası olanın, o şey her iki dünyada onun düşmanıdır.”

Ey din kardeşim, bir an Allah’tan gaflet etme ki, kalbinde Allah’tan gayrisini bulmayasın. Hep Allah’ı tanı. Evvel Allah’dır, ahir Allah’dır, zahir Allah’dır, batın Allah’dır, diri olan Allah’dır, baki Allah’dır.

Bu mektup, din kardeşin, Fakirullah’ın müridi Hakirullah’ın oğlu HAKKI tarafındandır.