Sahabe-i Kiram Hazeratlarından kıssalar

Ebû Zerr El-Gifari(r.a.) anlatıyor:”Bir defasında Resulullah(s.a.s)’agiderek:
-Ey Allah’ın Rasulu!Bir adam var ki o,bir topluluğu seviyor ancak onlar gibi amel edemiyor;bu kişi hakkında ne buyurursunuz, dedim. Resulullah(s.a.s):
-Sen Ey Ebû Zerr! Sevdiğinle beraber olacaksın, dedi.

Ebû Zerr (r.a.) bu sorusunu bir daha sordu.Resûlullah da (s.a.s) aynı cevabı tekrarladı.


(Ebû Davud,Edeb,122;Tirmizi,Zühd,50;Münzirî,et-Tergîb veve’t-Terhib,4/429-431)

1 yorum

Sahabe-i Kiram Hazeratlarından kıssalar

Allah razı olsun kardeşim.

27.07.2007 - naz

Konular