download ve kul hakkı

günümüzde çok tartışılan bu konu hakkında yapılan bir yorumu paylaşamak istiyorum sizlerle...
lütfen bu konuda kendimizi kandırmayalım, kul hakkı bu başka günahlara benzemez bu konuda çok dikkatli olmak lazım


Arkadaşlar ! benim 50 GB’a varan tefsir,hadis,fıkıh,usul,tarih vskitaplarından oluşan sanal bir kütüphanem mevcud,hepsini internetten indirdim, yaklaşık 500 kitap var diyebilirim ve her bir kitabın birkaç cildten oluştuğunu düşünelim çok sayıda kitap eder

Şimdi bütün bunları internetten indirirken sözkonusu eserlerin sahibi veya yayınevlerinden izin alınıp alınmadığını bilmiyorum Ve sanırım bilmem hiçbir şeyi değiştirmeyecektir
Çünkü efendim bir Müslüman olarak dinimi öğrenme adına bu eserlerden mahrum kalmak estemem

Mesela internet ile tanışmadan önce, gerek fahruddin Er-Razinin kitabı olan Mefatihul Gayb adlı 30 cildlik eseri, gerek kurtubinin 15 cildlik tefsiri,ve alusinin -ruhul maani 15 cild tefsir eserlerini hep okumak istemişimdirve daha bir çok İslam alimlerinin bu kıymetli kitaplarını okumayı hep hayal ederdimmaddi imkanlarım ölçüsünde bir kaçına sahip olmuşsamda daha faydalanmam geren çok kitap duruyordu
Evet bütün bu eserlere download sayesinde sahip oldum

fakat her şeye rağmen,kitaplarının kopyalamasına karşı çıkan eser sahibi, özellikle not düşüp belirtmişse,kopyalamakta çekimser davrandığımı belirtmek istiyorum

Ne yani fakir bir müslümanın bu eserlerden faydalanma hakkı yokmu
İslamı bu eserlerden öğrenmeyip tv ekranlarında saçmayan heriflerdenmi öğrensin
Ben, bu eserleri indirmekle yetinmeyip CD’ye kopyalayıp ALLAH rızası için arkadaşlara da dağıttım

Şimdi söz konusu bu eserlerin İslami açıdan, kul hakkına girip girmediğine bir bakalım

Efendim her Müslüman,çevresine islamı anlatmak zorundadır İslam dinine davet etmek ve bu bunun karşılığında hiçbir maddi beklentisi olmaması gerektiği hususu kuran tarafın ifade edilmiş bir gerçektir

Kuranda dini bilgileri bir para karşılığı satanlar uyarılmaktadır,bir Müslüman alim bildiği İslami konuları gerek sesli gerekse kitaplar vasıtasıyla biz Müslümanlarla paylaşmak zorundadır,hiçbir para karşılığı olmadan bu hizmeti sunmak mecburiyetindedir

Bütün peygamberler İslami tebliğ hususunda hiç kimseden tek kuruş dahi almamışlardırişte ayetler

Buna karşılık onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun O Kur'ân, âlemlere ancak bir öğüttür12/104

«Ben, buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler (olmanızı) istiyorum» 25/57

«Ben sizden herhangi bir ücret istemem, O sizin içindir Benim ecrim ancak ALLAH'a aittir O, her şeye şahittir»34/47

(Resûlüm!) De ki: Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim38/86

Ayrıca şu ayetlere de bakınız

Hud aleys-selamın tebliğ hususunda kavminden ücret taleb etmenin sözkonusu olamayacağını beyan ettiği süre –bakınız-şuara süresi 127ayet,

Bakınız-Salih aleyhis-selam şuara süresi 145ayet

Bakınız-Lut aleyhis-selam şyara süresi 164ayet

Bakınız-Şuayb aleyhis-selam şuara süresi ayet 180

Ancak şöyle yapılabilir- bir alim yazdığı kitabın bir yayın evinde ne kadar masrafı olmuşsa bu masrafı isteyabilirFakat ALLAHın kendisine verdiği ilmi (her şeyin kaynağı ALLAHtır düşüncesinden hareketle) pazarlama sözkonusu edilmemelidir

Biz, ALLAHın dinini öğretme adına kaleme alınan bu eserlerin,para karşılığında satılmasının doğru olmadığını savunmakla birlikte internetten indirilen dosyalarında ticaret amaçlı kullunılmasına şiddetle karşı çıkmaktayızböyle bir hareket kul hakkına dahildir

Örneğin , tefsir külliyatını cd’ye kopyalayıp bir kardeşimiz’e ALLAHın dinini öğrenme adına verilmesinde bırakın bir sakıncasının olması bence sevaptırfakat cd’leri çoğaltıp ücret karşılığında satması kul hakkına girer ve terbiyesizliktir

Bu konuda ‘’Halil günenç’’ şöyle diyor:

Teyp, video kasetlerinin, mp 3 ve cd lerin de telif hakkı vardır Bunlarda eser olduklarına göre, eser olmaları bakımından bunlar için de telif hakkı vardır
Ancak ticaret kastı olmaksızın tek bir kaset, video, cd veya vcd çekimi söz konusuysa, iş değişir Örfen buna bir şey denmez
Ticaret yapmak maksadıyla külliyetli bir miktarda çoğaltma olmuşsa telif ücreti ödemeye tabi olur
Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar – 1, s372

ALLAH, her konuyu herkesten daha iyi bilir

herkesin affına sığınarak bir hususu arz etmek istiyorumben kuran ve sünnet bütünlüğünde içerisinde ve halil günenç fetvası neticesinde böyle bir yorum yaptımbu benim kendi kanaatim,yani en azından ben böyle düşünüyorum

Ya Rabbi ! bu konuda yanlış konuşmuşsam beni affet
Fi-emenilleh

ibrahim HALIL >Huzeyfe>Alagul55 den alintidir
  • beyaz.nur
  • 2.465

Konular