Yeni yılda 80 bin yeni memur alımı var

Hükümet, 2010 bütçe tasarısında önceki gece yapılan değişiklikle, önümüzdeki yıl devlete alınacak memur sayısını 80 binin üzerine çıkardı. Muhalefet, bu durumu, “Seçime hazırlık” olarak yorumlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden 2010 Bütçe Tasarası’nda önemli bir değişiklik yapıldı. AK Partililerin verdiği önerge ile kadroların kullanımına ilişkin esaslar değiştirildi. Buna göre, 2010 yılında devlet emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memurların yerine alım için konulan yüzde 25’lik sınırlama yüzde 50’ye çıkarıldı. Bütçe tasarısının 22’nci maddesinde yapılan düzenlemeyle ilgili olarak şöyle denildi: “Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini teminen personel ihtiyacının karşılanmasındaki sorunlarının aşılabilmesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 25 sınırlaması yüzde 50 olarak değiştirilmektedir.”

32 bine yakın kişi açıktan atama yoluyla, 50 bine yakın kişi de emekli, nakil ve ölüm nedeniyle boşalan kadrolar için alınacak. Emekli Sandığı verilerine göre, son 10 yıl içerisinde, kadroların yaklaşık 90-100 bine yakını ölüm, istifa, nakil veya emeklilik nedeniyle boşalıyor. Polis, hakim-savcı ve TSK personeli alımı gibi atamalar yüzde 50’lik sınıra tabi olmayacak.

Denetim elemanı artaracak

Bütçe tasarısındaki bir başka değişiklikle de 2010 yılında, vergi ve sigorta denetim elemanlarının sayısı arttırılacak. Değişiklik önergesinde Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın teftiş, denetim ve soruşturma görevlerini yerine getirmek amacıyla kullandığı kadrolara yapılacak atamalarında yüzde 50’lik sınırlamaya tabi olmayacağı belirtildi. Önergenin gerekçesinde, şu görüşlere yer veriliyor:

Gerekçe kayıtdışı ekonomi

Bu değişikliğin gerekçesinde ise şöyle denildi: “Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam ile mücadelede başarı kazanılması ve kayıtdışılığın azaltılması, kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün sağlanması ve etkin bir denetim sisteminin oluşturulmasında yatmaktadır. 2008-2010 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde denetim kapasitesini güçlendirmek ve yaptırımların caydırıcılığını artırmak ve bu amaçla denetim kapasitesini geliştirmek amaçlanmaktadır.”

286.9 milyar liralık bütçede oylama bugün

TBMM Genel Kurulunda, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının maddeleri kabul edildi, tasarının tümünün oylaması bugün yapılacak. Tasarıya göre, 2010 yılı bütçe giderleri 286 milyar 981 milyon lira, bütçe gelirleri 236 milyar 794 milyon lira.

Şimşek: Emekliye zam ‘bütçe imkânı’na bağlı

MALİYE Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin durumunun ‘bütçe imkanları’ çerçevesinde iyileştirileceğini açıkladı. Şimşek’in bu açıklaması,100-150 lira zam yapılacağı beklentisi içinde olan emekliler açısından önem taşıyor. Meclis Genel Kurulu’nda, 2010 yılı bütçesiyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, emeklilerin durumuna ilişkin bir soruya “Emeklilerin durumunu iyileştireceğiz ama bunu bütçe imkanları çerçevesinde yapacağız. Ek bir harcama gerekirse bunun gelirini de ortaya koyarız. Bütçe disiplinini de koruruz” karşılığını verdi. Bu arada CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, emekli, dul, yetim, malul ve şehit aylıklarının 1 Ocak’tan itibaren 300 lira artırılarak ödenmesi için yasa teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Baykal, Tekel işçilerini otobüsle CHP’ye taşıdı

TEKEL işçilerinin CHP Genel Merkezi’ne gitmesine izin verilmeyince, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP otobüsleriyle Türk-İş Genel Merkezi’ne giderek işçileri genel merkeze götürdü. İşçilere izin verilmeyişi üzerine 5 parti otobüsüyle işçileri almak üzere Türk-İş Genel Merkezi’ne giden Baykal, Başbakan Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Tekel işçilerinin eylemleri, bütün Türkiye’de vicdanları sarstı. Tekel işçileri toplumun yüreğiyle öyle bir bağ kurdu ki bütün bunlar gözden kaçırılamaz hale geldi. Olay bir büyük konu haline geldi. Bu konudaki kızgınlığını, hırsını kontrol et, derhal bu Tekel işçilerinin sorununu hemen çöz. Eğer çözmezsen bu olayın altında kalırsın Sayın Başbakan” diye konuştu.

DİSK’ten Tekel işçisine ‘1 saat gecikme’ desteği

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, konfederasyonun Tekel işçileriyle dayanışmak için bugün bütün iş yerlerinde “işe bir saat geç gitme” kararının uygulanması için üye sendikaları görevlendirdiklerini belirtti. Herkese “Hepimiz Tekel işçisiyiz” deme çağrısı yapan Çelebi, Türk-İş’in Tekel işçilerinin sorunlarının giderilmesi için aldığı eylem kararına destek verdiğini vurguladı

Konular