lise 2 konuları

[color=red]MATEMATİK KONULARI[/color]

Polinomlar
Çarpanlara Ayırma
2.Dereceden Denklemler
2.Dereceden Eşitsizlikler Parabol
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Binom
Trigonometri


[color=red]FİZİK KONULARI[/color]
Kuvvet
Vektörler - kuvvet - moment - statik - ağırlık merkezi-
Hareket
Konum - sabit hızlı hareket - bağıl hız - ivmeli hareket -
Newton'un hareket kanunları
Hareket kanunları - sürtünme kuvveti - eylemsizlik -
Enerji
iş, güç, enerji -kinetik enerji - potansiyel enerji - enerjinin korunumu


[color=red]KİMYA KONULARI[/color]
kimyasal hesaplamalar
gazlar
çözeltiler
radyoaktiflik
kimysal tepkimelerde enerji


[color=red]BİYOLOJİ KONULARI[/color]

Koloniler ve Bitkisel Dokular
Hayvansal Dokular
Sinir Sistemlerinin Genel Yapısı
İnsanda Sinir Sistemi
İnsanda Duyu Organları
Endokrin Sistemi ve Hormonlar
Destek ve iskelet Sistemleri
Canlılarda Kas Sistemleri
Hayvanlarda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi
Bitkilerde Taşıma Sistemi
Hayvanlarda Dolaşım Sistemi
İnsanda Dolaşım Sistemi
İnsanda Lenf ve Bağışıklık Sistemi
Canlılarda Solunum Sistemleri
Canlılarda Boşaltım Sistemleri


[color=red]TARİH KONULARI[/color]

Türk Dünyası: XII. Ve XIX. Yüzyıl: Cengiz ve Moğol Devleti - Moğol Türk Devletleri: Altınorda Devleti
İlhanlılar  - Çağataylar - Timurlular - Timurlulardan sonra Karadenizde siyasi gelişmeler
Türkistan, Hindistan ve İran'daki gelişmeler - Hindistan Türk Sultanlıkları: Babürlüler
Türk Dünyası:Kültür ve Medeniyet: Devlet yönetimi, Din ve İnanış -Sosyal ve İktisadi hayat
Türkiye Tarihi: Anadolu'ya ilk Türk akınları - Malazgirt Savaşı
Anadolu'nun Türkleşmesi - Türkiye'de kurulan ilk Türk devletleri
Uçlarda hayat ve Beylikler: Osmanoğulları Beyliği
10 Kasım - Karamanoğulları - Germiyanoğulları
Beyliklerin Anadolu'nun Türkleşmesine hizmetleri
Türkiye'de kurulan diğer devletler - Kültür ve Medeniyet: Devlet Yönetimi
Din, İnanış, Ekonomik ve Sosyal Hayat, Bilim ve Sanat

XIV. Yüzyıl başında Yakın Doğu ve Avrupa - Kayı Boyu ve Osmanlı ailesi
Kayıların Anadolu'ya yerleşmesi - Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
Sakarya ve Marmara'da genişleme - Adalar denizinde Gaza'nın devralınması
Osmanlıların Rumeli İskan siyaseti -Balkan kavimleri ile ilk temaslar
Edirne'nin Fethi - İstanbul'un kuşatılması
İstanbul'un Fethi
Balkanlar'da genişleme - Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kurulması
Ankara Savaşı - Fetret Devri
Anadolu Türk Birliği'nin Yeniden Sağlanması - Denizlerde Hâkimiyet Mücadelesi
Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyası Liderliği Mücadelesi -Türklerin Denizlerde hâkimiyet Mücadelesi
Avrupa'daki genişleme, Osmanlı - Macar ve Avusturya ilişkileri - Doğudaki Gelişmeler
Avrupa Tarihi: Feodalite'nin çözülmesi ve merkezi krallıkların kurulması - Avrupa'nın yayılması
Osmanlı'nın siyasi üstünlüğünü koruma çabaları - XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dış siyaseti
Karlofça'dan Küçük Kaynarca'ya: Kaybedilen toprakları kurtarma çabaları
XVII. Yy'da Osmanlı Devletinin Doğu Siyaseti
Küçük Kaynarca sonrası gelişmeler: Osmanlı Rus ve Avrupa ilişkileri
Milliyetçilik Hareketleri -  Mısır ve Boğazlar Meselesi
Dış Baskılar Dönemi: Büyük Devletlerin Osmanlı politikası - Balkanlarda ayaklanmalar
1877 - 1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) ve Berlin Anlaşması
Panislavizm hareketleri - İstanbul Konferansı ve I. Meşrutiyet
II. Meşrutiyet ve sonrası siyasi gelişmeler - Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önleme çabaları
Osmanlı Devleti'nin  I. Dünya Savaşı'na girişi - Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ında savaştığı cepheler
Savaşın sona ermesi ve Osmanlı Devleti'nin Savaş sonrası durumu
Avrupa Tarihi: Mutlakiyetten Parlamentarizme - ABD'nin kurulması
Fransız İhtilali - Viyana kongresi, 1830 ve 1848 ihtilalleri
Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik - Aydınlanma Çağı


[color=red]COĞRAFYA KONULARI[/color]
TOPOGRAFYA VE KAYAÇLAR
KAYAÇLAR
SU KAYNAKLARI
OKYANUSLAR VE AKARSULAR
GÖLLER VE YERATI SULARI
TOPRAĞIN HİKAYESİ
TOPRAK OLUŞUMU VE ÇEŞİTLERİ
DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ-BİTKİLER
BİTKİLER
NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ
NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI
DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ
DÜNYADA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI
DÜNYADA NÜFUS ARTIŞI
NÜFUS PİRAMİTLERİ
GÖÇLERİN NEDEN VE SONUÇLARI
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ HİKAYELERİ
GÖÇ ÇEŞİTLERİ
GÖÇLERİN SEBEP VE SONUÇLARI
GÖÇÜN MEKANSAL SONUÇLARI


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER-KONU
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT TARZLARI
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GEÇİM TARZLARI-ETKİNLİK

MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
TÜRKİYEDE TOPRAK TİPLERİ VE KULLANIMI
TÜRKİYE'DE TOPRAK ÇEŞİTLERİ
TÜRKİYE'DE TOPRAK ÇEŞİTLERİ-ETKİNLİK
TÜRKİYE ÇİMENTO FABRİKALARI
TÜRKİYE'DE TOPRAKLARDAN YARARLANMA-ETKİNLİK

DOĞAL UNSURLARIN GÖSTERGESİ BİTKİLER
AĞAÇLARIN ÖZELLİKLERİ
TÜKİYENİN BİTKİ VARLIĞI-ETKİNLİK
TÜRKİYE'NİN BİTKİ VARLIĞI-ETKİNLİK-2


TÜRKİYE'NİN SU VARLIĞI
BARAJLAR-ELEKTRİK ÜRETİMİ
TÜRKİYE'NİN SU VARLIĞI-ETKİNLİK
SULARDAN YARARLANMA
NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ
TÜRKİYE'DE NÜFUS VE YERLEŞMENİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
NÜFUS YOĞUNUĞU -ETKİNLİKLERİ
TÜRKİYE'DE YERLEŞMELER

TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ
TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ
TÜRKİYEDE NÜFUS HAREKETLERİ


[color=red]GEOMETRİ KONULARI[/color]

Düzlemde geometrinin temel kavramları
Açılar-üçgende açılar-doğruda açılar
Üçgenler-açıortay-kenarortay-benzerlik-açı kenar bağıntıları-özel üçgenler
Üçgende alan

5 yorum

Ynt: lise 2 konuları

[quote=zambak ]
inşaallah kardeşim Allah razi olsun :)
[/quote]
+++

10.04.2009 - hhmercan

Ynt: lise 2 konuları

inşaallah kardeşim Allah razi olsun :)

09.04.2009 - zambak

Ynt: lise 2 konuları

yavaş yavaş gidiyorum inş kardeşim :)
ilk önce toplu olarak konular olsun sonra tek tek yapıcaz inş

09.04.2009 - beyaz.nur

Ynt: lise 2 konuları

[quote=zambak ]
Aslında bu konuların her biri ayrı başlık altında ayrı konu olarak anlatılsa çok faideli olur  ::) inş. ileride böyle bir arşive sahip oluruz.  :)

teşekkürler beyaz kardeşim


[/quote]
:)
+++

08.04.2009 - hhmercan

Ynt: lise 2 konuları

Aslında bu konuların her biri ayrı başlık altında ayrı konu olarak anlatılsa çok faideli olur ::) inş. ileride böyle bir arşive sahip oluruz. :)

teşekkürler beyaz kardeşim

08.04.2009 - zambak

Konular