Sayı Basamakları

SAYI BASAMAKLARI

Basamak: Bir doğal sayının rakamlarının her birinin bulunduğu yere basak denir.

Basamak değeri: Rakamların bulundukları basamaklara göre, aldığı değere basamak değeri denir.

Sayı değeri: Her bir rakamın kaç birlikten meydana geldiğini gösteren değere bu rakamın sayı değeri denir.

Örnek:2305 sayısının rakamlarının basamak değerini ve sayı değerini bulalım;

                       Basamak değeri;                      
2→ 2x1000=2000
3→3x100=300
0→0x10=0
5→5x1=5

Sayı değeri;
2→2x1=2
3→3x1=3
0→0x1=0 
5→5x1=5

*Basamaklar sağdan sola doğru büyür ve her basamak sağındakinin taban ile çarpımına veya solundakinin taban ile bölümüne eşittir.

Sayının çözümlenmesi: bir sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına bu sayının çözümlenmesi denir.     

Örnek: 32,65 sayısını çözümleyelim;

32,65= 3.10¹+2.10º +6.10־¹ +5.10־²

3=10 lar (onlar) basamağı
2=10ºlar (birler) basamağı     
,
6=10־¹ ler (onda birler) basamağı
5=10־²ler (yüzde birler) basamağı

Örnek: ABCD dört basamaklı bir sayı olmak üzere;
ABCD=1000A+100B+10C+D 
şeklinde çözümlenebilir.

*anlamadığınız bir yer veya yapamadığınız bir soru olursa sorabilirsiniz*
  • beyaz.nur
  • 2.421

Konular