Temel Kavramlar

DOĞAL SAYILAR

*Rakam: sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir.
A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları onluk sayma sisteminin rakamlarıdır.

*Sayı: rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşturulan ifadeye sayı denir.

Tüm rakamlar aynı zamanda sayıdır

*Doğal sayı: N={0,1,2,3,…} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir.
En küçük doğal sayı 0(sıfır) dır.

*Sayma sayılar: sıfır dışındaki bütün doğal sayılara sayma sayılar denir.
Sayma sayılar kümesi S harfiyle gösterilir.
S={1,2,3,……,n,n+1,…}=N-{0} olur.

TAM SAYILAR
Pozitif Tam Sayılar Kümesi
Z+ ={1,2,3,….n,…..}

Negatif Tam Sayılar Kümesi
Z – ={...,-n,…,-3,-2,-1}

*Pozitif tamsayılar, negatif tamsayılar ve 0(sıfır) ın oluşturduğu kümeye tam sayılar kümesi denir.
Z= Z– U Z+ U {0}

Z={…-n,…,-3,-2,-1,0,1,2,3,…,n,… }

*Sıfır bir tam sayıdır. Fakat pozitif veya negatif değildir. Sıfırın işareti yoktur.
*Pozitif en küçük tam sayı 1,
Negatif en büyük tam sayı -1 dir.

POZİTİF VE NEGATİF SAYILAR
Reel Sayılar Kümesi=Sayı doğrusundaki bütün sayılarla bire bir eşlenebilen sayıların oluşturduğu kümeye reel sayılar kümesi denir ve R ile gösterilir.
Q rasyonel sayılar kümesi ve Q' irrasyonel sayılar kümesi olmak üzere, R= Q U Q' dır.
  • beyaz.nur
  • 1.954

6 yorum

Ynt: Temel Kavramlar

:) :)

11.04.2009 - zambak

Ynt: Temel Kavramlar

teşekkür ederim beğendiğinize sevindim :)
ama yaptığımız konular burda kalsın bence bi süre ;)
sitemizin biraz farkı olsun :)

11.04.2009 - beyaz.nur

Ynt: Temel Kavramlar

est kardeşim ne kötülüğü haklısınız sitenin adresini vermeyi unutmuşum.yanlış anlaşıldı :-[ İhyanın küçük kardeşlerinden birisi http://www.dersiam.com/[/url]
Bu site eğitim ile ilgilidir.Eklediğiniz ve ekleyeceğiniz bu konuları orada e-kitap(internet üzerinden okunabilen kitap) yapabiliriz inş. demiştim.

emeklerinize sağlık çok güzel bir arşiv oluyor.Allah razi olsun

11.04.2009 - zambak

Ynt: Temel Kavramlar

yine anlamadım kardeşim ya ne demk istedin kötü mü olmuş ???

11.04.2009 - beyaz.nur

Ynt: Temel Kavramlar

Bunlardan dersiama iyi e-kitap olur inşaallah :)

teşekkürler beyaz kardeşim

11.04.2009 - zambak

Ynt: Temel Kavramlar

ARDIŞIK SAYILAR VE SONLU SAYILARIN TOPLAMI
Ardışık Sayılar;
Belli bir kurala göre art arda gelen sayılara ardışık sayı denir.
n bir tam sayı olmak üzere,
Ardışık tam sayılar:…,n, n+1,…
Ardışık tek sayılar:…,2n-1, 2n+1,…
Ardışık çift sayılar:…2n, 2n+2,…
3 ün katı olan ardışık sayılar:…,3n,3n+3,…
*Ardışık tek veya çift sayılar arasındaki fark 2 dir.

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Olma
Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka pozitif tamsayı böleni (veya çarpanı) olmayan 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Buna göre,
2,3,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97 sayıları 100 e kadar olan asal sayılardır.
*2 den başka çift asal sayı yoktur.
*1 den büyük her doğal sayının en az bir tane asal sayı böleni vardır.
*101 ve 127 sayıları asaldır.
Aralarında Asal Sayılar: 1 den başka pozitif ortak böleni (çarpanı) olmayan iki veya daha fazla pozitif tam sayıya aralarında asal sayı denir.
*Aralarında asal olması için sayıların sal olması gerekmez.
*1 ile bütün pozitif tam sayılar arasında asaldır.
*Ardışık olan pozitif tam sayılar veya ardışık tek sayılar daima ararlında asaldır.
*3 ile 5 aralarında asaldır
*6,9,14 aralarında asaldır.

FAKTÖRİYEL
1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! şeklinde gösterilir.
n!= 1.2.3…..n
0!=1
1!=1
3!=1.2.3=6
(n-1)!=1.2.3….(n-1)
(n+1)!=1.2.3…..n.(n+1)

*anlamadığınız bir yer veya yapamadığınız bir soru olursa sorabilirsiniz*

10.04.2009 - beyaz.nur

Konular