lise 4 konuları

[color=red]MATEMATİK KONULARI[/color]

Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Limit
Süreklilik
Türev
İntegral

[color=red]FİZİK KONULARI[/color]

Manyetizma-mantetik kutuplar - manyetik alan - manyetik akı -
Elektromanyetik indüksiyon-akımın manyetik etkisi - manyetik kuvvet -indüksiyon emksı - alternatif akım
Dalga hareketi- dalgalar - su dalgaları - sarmal yaylar - girişim - faz farkı

Işık Teorileri- ışığın dalga modeli - fotoelektrik - ışığın tanecik modeli - foton -

Atom Teorisi -elektromanyetik dalagalar - enerji düzeyleri - bohr atom modeli - emisyon - lazer

Yüklü Parçacıkların Elektrik Alandaki Hareketi-
yüklü parçacıklara etki eden kuvvet - parçacıkların hız ve ivmeleri - parçacıkların yörüngeleri - ossiloskop - e/m nin tayini
Güneş Enerjisi
güneş enerjisinin kaynağı - güneş spektrumu - güneş pilleri


[color=red]KİMYA KONULARI[/color]

Kimyasal bağlar
Hidrokarbonlar
Alkoller ve eterler
Aldehit ve ketonlar
Karboksilli asitler
Esterler
Karbonhidratlar
Alifatik amonyak türevleri
Aromatik bileşikler

[color=red]BİYOLOJİ KONULARI[/color]

Canlılarda Enerji Dönüşümü
Genetik Bilgi Taşıyan Moleküller
Kalıtım
Populasyon Genetiği
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği

[color=red]TARİH KONULARI[/color]

Türklerin tarih sahnesine çıkışı
İlk türk devletleri
Diğer türk devletleri
İlk türk devletlerinde kültür ve uygarlık
İlk türk devletlerinin diğer devletlerle ilişkileri
Türklerin islamiyeti kabulü
İlk türk-islam devletleri
Türk-islam devletlerinde kültür ve uygarlık
Orta asya ve yakın doğuda kurulan diğer devletler
Anadolu'ya ilk türk akınları
Türklerin anadoluyu yurt edinişleri
Anadolu'da kurulan ilk türk beylikleri
Anadolu selçuklu devleti
Uçlar ve anadolu beylikleri
Akkoyunlular ve karakoyunlular
Anadolu selçukluları ve beylikler döneminde türk denizciliği
Anadolu selçukluları ve beylikler döneminde kültür ve uygarlık


[color=red]COĞRAFYA KONULARI[/color]

Doğal sistemler
Uygarlıkların ortaya çıkışı
Ekonomi, göç ve yerleşme
Türkiye'de coğrafi bölgelerin oluşturulması
Türkiye'de ulaşım ve ticaret
Türkiye'de kültür ve turizm
Türkiye'de nüfudun geleceği
Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri
Türkiye'nin jeopolitiği
Bölgeler ve ülkeler
Çevre ve toplum


[color=red]GEOMETRİ KONULARI[/color]

Uzay geometri
Dik izdüşüm
Katı cisimler

[color=red]ANALİTİK GEOMETRİ KONULARI[/color]

Doğrunun analitik incelenmesi
Çemberin analitik incelenmesi
Vektörler
Koniklerin analitik incelenmesi
Uzayda vektör, doğru ve düzlemin analitik incelenmesi

[color=red]PSİKOLOJİ KONULARI[/color]

Psikolojiye giriş
Organizma ve çevre ilişkileri
Öğrenme düşünme belllek
Zeka ve kişilik
Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları
Bireyin davranışında sosyal etkiler


[color=red]EDEBİYAT KONULARI[/color]

Cumhuriyet dönemi türk edebiyatı
Cumhuriyet döneminde öğretici metinler
Cumhuriyet döneminde şiir
Cumhuriyet döneminde olay çevresinde oluşan edebi metinler

Konular